เลือกภาษา
Menu

“เพราะความสวย....ไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงเกาหลี”

เสริมจมูก/ตัดปีกจมูก/ตอกฐานจมูก

การเสริมจมูกทั่วไปมี 2 แบบ

1.เสริมจมูกด้วยซิลิโคน

เป็นการผ่าตัดด้วยการเปิดแผล 2ข้างในรูจมูก (Semi-Open technique) โดยแพทย์จะใช้วัสดุในการเสริมจมูกด้วย ซิลิโคนทางการแพทย์ (Implant-grade Silicone) ผ่าตัดเสริมจมูก พร้อมทั้งเย็บตกแต่งกระดูกอ่อนปลายจมูกเดิมด้วย Interdomal Suture เพื่อให้ปลายดูยกและเรียวเล็กมากขึ้น เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่นิยมทำเพราะใช้

เวลาการผ่าตัดไม่นาน พักฟื้นน้อย เหมาะสำหรับคนที่มีเนื้อจมูกและฐานจมูกพอประมาน ไม่เยอะเกินไป สามารถทำร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่นการรองปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหูและไขมันหลังหู เนื้อเยื่อเทียม และ การตอกฐานกระดูกที่สะนจมูก แต่มีข้อจำกัดคือ ไม่เหมาะกับคนที่มีจมูกสั้น ขาจมูกสั้น และ เคสแก้ที่ต้องการการ

เปลี่ยนแปลงที่โด่งขึ้นมาก

  • การรองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู จะทำให้ปลายจมูกดูโด่งขึ้นและลดการตึงของผิวที่ปลายจมูกจะทำให้โอกาสทะลุน้อยลง
  • การตอกฐานกระดูกสันจมูก ไม่ใช่การตะไบฮัมที่จมูก แต่เป็นการตอกกระดูกสันจมูกให้หักเพื่อให้จมูกดูเล็กเรียวลงตั้งแต่สันจมูก

2.เสริมจมูกแบบปรับโครงสร้างภายในจมูก (Nose Reconstruction)

เป็นการผ่าตัดด้วยการเปิดแผล 2ข้างในรูจมูกและขาจมูกตรงกลาง เพื่อเปิดหนังจมูกออกเพื่อแก้ไขโครงสร้างภายในจมูก โดยจะมีการยืดผนังกั้นจมูกเพื่อให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูและกระดูกอ่อนเทียม ปรับโครงสร้าง

null

กระดูกอ่อนปลายจมูกเพื่อให้จมูกโด่งขึ้นแบบธรรมชาติโดยที่โอกาสทะลุจะน้อยมาก สำหรับเคสที่จมูกบานจะทำให้กระดูกอ่อนปลายปีกจมูกถูกยกขึ้นทำให้ปลายจมูกดูเรียวและปีกจมูกดูยกขึ้นด้วย

 ส่วนบริเวณสันจมูกแพทย์จะใช้วัสดุ Goretex เสริมเพื่อเพิ่มเนื้อโดยที่ข้อดูของวัสดุนี้คือจะไม่มีผังผืดมารัดหุ่มซึ่งจะไม่มีการรัดแกนของสันจมูก จึงทำให้ไม่เห็นขอบของวัสดุที่สันจมูก และยังมีการตอกฐานจมูกและเพื่อให้สันจมูกเรียวเล็กลง

ศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยซิลิโคน ที่โซลคลินิก

‘’”ปัญหาจมูกที่แตกต่างกัน ย่อมไม่สามารถใช้เทคนิคเดียวกันในการแก้ปัญหาได้ ผมเข้าใจในจุดนี้และได้นำเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาจมูกของคนไข้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ทรงจมูกที่ตรงใจและแก้ปัญหาของคนไข้ได้จริงๆครับ”

ปัจจุบันการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยซิลิโคน สามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน ใช้เวลาไม่นาน แต่การทำได้ให้โด่งสวยและปลอดภัยในระยะยาว ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ต้องใช้เทคนิคพิเศษ การชำนาญของแพทย์ และวัสดุซิลิโคนที่คุณภาพดีและปลอดภัย

หมอก๊อต แพทย์ประจำโซลคลินิก เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย (TACS) และจบการศึกษาต่อเนื่องด้านศัลยกรรมความงามจากประเทศเกาหลี (KCCS) ได้รวบรวมเทคนิคและประสบการณ์การผ่าตัด ประกอบกับแนวคิดและความเข้าใจของรสนิยมของคนไข้ไทยที่มีกระแสอยากได้ทรงจมูกที่สโลปสวย ทันสมัยและเหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละบุคคล

การศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยซิลิโคน (Augmented Rhinoplasty with Silicone implant) ของแพทย์ประจำโซลคลินิกจะมีวิธีการดังนี้
1. การกรีดเปิดแผลแบบ Semi-Open เป็นการเปิดแผล 2ข้าง ‘ในรูจมูก’ เพื่อแก้ไขโครงสร้างกระดูกอ่อนปลายจมูกได้อย่างแม่นยำ และมันใจว่าจะไม่เห็นแผลออกมาที่นอกปลายจมูก

2. ใช้ซิลิโคนคุณภาพ implant grade หรือคุณภาพสำหรับการปลูกฝังไว้ในร่างกายระยะยาวโดยจะไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ และแพทย์จะทำการเหลาให้เข้ารับรูปกับใบหน้าของคนไข้ทุกมิติ ตั้งแต่สันจมูก ฮัมจมูก และปลายจมูก

3. ตะไบฮัมจมูก เพื่อลดการโด่งนูนของฮัมของกระดูกจมูก (Nasal hump) ที่ทำให้จมูกดูขรุขระ ไม่สวยและไม่ดูสโลปปลายพุ่ง

4. * ตอกฐานกระดูกจมูก (Osteotomy) และตอกฮัม (Humpectomy) เพื่อลดฐานกระดูกจมูกให้ดูแคบลงในมุมหน้าตรง เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีฐานจมูกดูใหญ่กว้าง จมูกดูอ้วน หรือคนไข้ที่มีฮัมสูงมากกว่าปลายจมูกมาก ทำให้ดูจมูกงุ้มเป็นนกแก้ว

5. การผ่าตัดด้วยเทคนิคแบบลดการสูญเสียของเนื้อเยื่อไขมันส่วนปลายด้วย (Supracartilageneous Dissection) เพื่อไม่ให้เนื้อปลายจมูกสูญเสียไขมันและผิวหนังบางลงจากการผ่าตัด อีกทั้งยังมีการเลาะผังผืด (Fibrolytic Dissection) ในเคสแก้เพื่อให้จมูกดูสโลปสวยไม่แข็ง และลดผังผืดที่ทำเกาะรั้งในจมูกได้ดี

6. เย็บยกกระดูกอ่อนปลายจมูกด้วยเทคนิค “ยก Interdome” หรือ (interdomal suture) เพื่อยกให้ปลายจมูกเรียวขึ้น โด่งขึ้น ยกปีกจมูก และรูจมูกให้ดูสวยขึ้น

7. ขั้นตอนสุดท้ายการผ่าตัดด้วยเทคนิคเลาะเยื่อหุ้มกระดูกจมูก (Periosteum of nasal bone) และการวางซิลิโคนใต้เยื่อหุ้มกระดูก Subperiosteal and Interdomal Fixation (SPIF) ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของแพทย์ที่โซลคลินิก ลดการเคลื่อนตัวของซิลิโคนจมูกบริเวณสัน ซิลิโคนไม่ลอยและขยับโยกไม่ได้ ทำให้ซิลิโคนดูเนียนไปกับเนื้อผิวของจมูก

8. *รองปลายจมูกซิลิโคนเทคนิค QDPL 4 ชั้น เทคนิคเฉพาะที่ SEOUL CLINIC THAILAND ด้วย กระดูกอ่อนหลังหู เนื้อเยื่อหลังหู และไขมันหลังหู (Conchal Cartilage) และ Premium Tips เพื่อเพิ่มปลายจมูกให้ดูยกขึ้น สวยละมุนอย่างปลอดภัย ลดการบางของผิวหนังที่ปลายจมูก และกันทะลุ

9. เย็บแผลด้วยไหมละลาย ‘ในรูจมูก’ ลดการมองเห็นของรอยผ่าตัดจากภายนอกบริเวณจมูก

* ดอกจัน คือบริการเสริมที่ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการเพิ่มได้

นอกจากนี้ เพื่อลดการเจ็บจากการฉีดยาชา ที่โซลคลินิกยังมีบริการ ฟรี! ฉีดยาคลายกังวลหรือยาเบลอให้ลูกค้าเพื่อให้ไม่รู้สึกเจ็บแม้ตอนฉีดยาชาอีกด้วย หรือนอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถเลือกรับบริการยานอนหลับเพื่อความสบายในการผ่าตัดลดความกังวลตลอดการผ่าตัดได้(ยานอนหลับค่าบริการเพิ่มเติม)

ผลการผ่าตัดแบบเทคนิคนี้ เหมาะสำหรับเคสจมูกที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนมาก เช่นคนไข้จมูกเสริมใหม่ คนไข้จมูกที่มีความโด่งอยู่พอประมาณ หรือ จมูกคนไข้ที่ต้องการความโด่งดูสโลปเป็นธรรมชาติ

สำหรับคนไข้ที่ต้องการเสริมจมูกเคยแก้ไขมาเยอะแล้วไม่โด่ง คนไข้ที่ต้องการผลลัพภ์ที่จมูกโด่งสโลปสวยมาก หรือ คนไข้ที่มีปัญหาโครงจมูกเดิมเยอะ แนะนำให้เป็นการผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูกแบบไร้ซิลิโคน หรือที่เรียกว่า OPEN NOSE RECONSTRUCTION ครับ

-ทำจมูกแบบ open

ข้อควรรู้อื่นๆก่อนการทำจมูก

  • มีโรคประจำตัวหรือไม่ หากเรารู้ตัวว่ามีโรคประจำตัวหรือโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคความดัน โรคหัวใจ โรคเอดส์ โรคเบาหวาน หรือโรคต่างๆ ควรปรึกษาศัลยแพทย์ให้ดีเสียก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เป็นไปได้หลังการผ่าตัด เช่น แผลติดเชื้อมากกว่าคนปกติ
  • ห้ามแคะ เกา บีบ และทำให้แผลโดนน้ำ สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำในการผ่าตัดศัลยกรรม คือการเลี่ยงจากการโดนน้ำของแผล จึงแนะนำให้ล้างหน้าด้วยการใช้ผ้าเช็ดบริเวณจมูกให้สะอาดตลอด 2 สัปดาห์แรกหลังทำศัลยกรรม
  • งดออกกำลังกายในประเภทที่เสี่ยงต่อการปะทะทุกชนิด
  • หลีกเลี่ยงการเจอพื้นที่ที่มีฝุ่นและควันเยอะ สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดการแพ้อากาศ รวมถึงอาการไอ จาม และสั่งน้ำมูก ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัดไม่ให้เป็นหวัดหรือมีน้ำมูก หากมีอาการควรรีบรับประทานยาแก้แพ้หรือยาลดน้ำมูกทันที
  • ควรงดวิตามิน น้ำมันตับปลา อาหารเสริมต่างๆ (ใบบัวบก) ต่อเนื่องหลักจากผ่าตัด
  • งดกิจกรรมเสริมความงามเกี่ยวกับใบหน้า หลังผ่าตัดทุกชนิด

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

1. งดสูบบุหรี่ ,งดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด อย่างน้อย 1 สัปดาห์

2. งดยาแก้ปวด ลดกล้ามเนื้ออักเสบ ก่อนผ่าตัด เช่น ยากลุ่มแอสไพริน (Aspirin) เพื่อลดอาการฟกช้ำจากเลือดคั่งหลังผ่าตัด แต่กรณีที่จำเป็นต้องใช้ แนะนำให้ใช้ยาพาราเซตามอนในการบรรเทาอาการปวดเท่านั้น

3. ควรงดวิตามิน น้ำมันตับปลา อาหารเสริมต่างๆ ทุกชนิด เนื่องจากอาหารเสริมเหล่านี้ อาจส่งผลให้เลือดหยุดไหลช้า

4. งดของแสลงจำพวกของหมัก ของดอง น้ำอัดลม รวมถึงอาหารทะเล

5. ในกรณีที่ต้องวางยานอนหลับขณะผ่าตัด คนไข้ต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. และควรสระผมให้สะอาด งดทาครีมโลชั่นหรือทาเล็บในวันผ่าตัด

เสริมจมูก/ตัดปีกจมูก/ตอกฐานจมูก

เสริมจมูก เคสแก้ รองกระดูกอ่อน+เนื้อเยื่อ+ไขมันหลังหู

สวัสดีค่ะ วันนี้ชื่อมายด์นะ ทำศัลยรรมที่โซลคลินิก พัทยา มาแล้วหลายอย่างค่ะ ตั้งแต่ เติมไขมันหน้าเด็ก เสริมร่องแก้ม

จนมาถึงวันที่มาด์อยากแก้จมูกค่ะเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการเสริมจมูกครั้งก่อนหน้านี้ทำมาได้ประมาณหนึ่งปีจมูกเริ่มบาง ปลายใส

มีอาการเสียวบริเวณปลายจมูกซึ่งถือเป็นอาการที่บ่งบอกว่ามีความเสี่ยงต่อการทะลุในอนาคตค่ะ

อันนี้เป็นรูปของจมูกของมายด์ก่อนแก้นะคะ จะเห็นได้ว่าจมูกค่อนข้างมีโหนก(จริงๆ มายด์ไม่มีโหนกนะคะ แต่เกิดจากซิลิโคนครั้งก่อน

เหลาปลายไม่เรียบทำให้กลายเป็นมีโหนกขึ้นมา) ปลายงุ้มเล็กน้อยทำให้หน้าดูดุ ดูมีอายุกว่าความเป็นจริงค่ะ

ระหว่างทำไม่เจ็บเลยค่ะ คุณหมอจะบล็อกยาชาค่ะ ทำให้ระหว่างทำชิวมากค่ะ

จริงๆที่นี่ สามารถเลือกเป็นยานอนหลับระหว่างการทำได้นะคะ ตื่นขึ้นมาอีกทีก็ทำเสร็จแล้ว สำหรับคนที่กลัวมากๆสามารถเลือกเป็นตัวเลือกได้ค่ะ

อันดับแรกคุณหมอจะทำการผ่าตัดเอากระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อไขมันหลังหูออกมาก่อนนะคะ

ตอนฉีดยาชาและตอนทำหลังหูไม่เจ็บเลยค่ะ ไม่รู้สึกเลย หมอมือเบามากจริงๆค่ะ

ต่อมาคุณหมอจะฉีดยาชาที่บริเวณจมูกและเริ่มผ่าตัดค่ะใช้เวลาไม่นานประมาณ 50 นาที ตอนยาชาก็เจ็บนิดหน่อยแต่เท่าที่มายด์เคยฉีดสิว มายด์ว่าฉีดสิวเจ็บกว่านี้เยอะเลยค่ะ

หลังทำเราจะมีแผลสองบริเวณนะคะ ได้แก่ บริเวณหลังหูและที่จมูก โดยของมายด์เป็นเคสแก้ ทำให้มีแผลที่รูจมูกสองข้างด้านใน

เป็นเทคนิคพิเศษที่ลดการการเกิดพังผืดแก้ เรียกว่า Semi-Open Technique แผลเย็บคุณหมอซ่อนไว้ด้านในมาก ทำให้ไม่เห็นแผลเลยค่ะ สวยมาก

หลังทำมาย์ก็เข้าเครื่องฉายแสงเพื่อช่วยลดอาการบวม ช่วยให้พักฟื้นไวขึ้น ตัวนี้ช่วยได้มากจริงๆค่ะ ขนาดมายด์เป็นเคสแก้ยังแทบไม่บวม

ทางคลินิกจะให้อุปกรณ์ทำแผลมาชุดใหญ่ไฟกระพริบ ครบมากจริงๆ เราก็ทำแผลตามบริเวณที่คุณหมอทำการผ่าตัด วันละสองครั้ง เช้า-เย็นค่ะ

ล้างแผลแบบนี้ไปทุกวันค่ะ ไม่ได้ลำบากอะไร เราจะล้างแผลเป็นเวลา 14 วันจนถึงวันนัดตัดไหมค่ะ

สามวันแรกจะมีอาการบวมเล็กน้อย มายด์จะประคบเย็นตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะโดยบริเวณที่ประคบได้แก่บริเวณหน้าผากและใตตาสองข้างค่ะ พอวันที่ 4 ก็จะเริ่มประคบอุ่นแทนค่ะ

หลังทำวันแรกมายด์ไม่บวมเลยค่ะ มายด์ก็มาบวชชีเลย ชิวมากๆ ใส่เฝือกหลังทำช่วยคุมอาการบวมและปกป้องทรงจมูกของเราได้ดีมากๆ ถูกใจมากๆ
หลังทำครบ 14 วันคุณหมอนัดตัดไหม จมูกเข้าที่แล้วรัดแกนไวมาก

ครบหนึ่งเดือนแล้วสวยมากค่ะรู้สึกชอบไปเที่ยวสงกรานต์มามีแต่คนชมว่าจมูกสวยไปทำที่ไหนมา ทรงจมูกเข้ากับรูปหน้าของมายด์มากค่ะ หน้าดูเด็กลงละมุนขึ้น ไม่ค่อยดูดุเหมือนแต่ก่อนแล้ว

ครบ 1 เดือน มายด์ก็มาติดตามอาการตามนัดค่ะ เพื่อเช็คทรง ติดตามอาการว่ามีเบี้ยว เอียง แผลมีปัญหามั้ย

และถ่ายภาพมุมต่างๆเก็บเป็นประวัติการรักษา จมูกมายด์ปกติดีค่ะ ไม่มีปัญหาเบี้ยวเอียง ตอนนี้เหลือแค่รอรัดแกนอีกประมาณ 10% จมูกจะเข้าที่ รัดแกนสวยที่ 2-3 เดือนค่ะ

จมูกเข้ากับหน้ามายด์มาย ทรงใหม่ สโลปปลายพุ่ง ละมุนมาก หน้าดูดีขึ้นเยอะมากๆ

รีวิวจากผู้ใช้บริการ